נאמני בטיחות בעבודה

שם

מייל *

טלפון

מעוניין לקבל פרטים על הקורס

ההודעה התקבלה

השאר פרטים ואנו נחזור אליך

מבוא

ההתמודדות עם בעיות בטיחותיות, הינה מאבני היסוד של כל ארגון וכל עובד בחברה הישראלית. עבודתו של נאמן הבטיחות חיונית והכרחית לצורך חיזוי ואיתור ליקויים בטיחותיים ועל ידי כך צמצום ומניעת תאונות בעבודה.

מטרת הקורס

מטרת הקורס להכשיר נאמני בטיחות, כך שיוכלו לשפר את תנאי הבטיחות והגהות במקום עבודתם ולהדריך את העובדים במקום בכל הנוגע לנושא

אוכלוסיית יעד

עובדים שנבחרו לשמש כנאמני בטיחות במקום עבודתם

תנאי קבלה

עובדים שנבחרו לשמש כנאמני בטיחות, יבחנו לצורך קבלתם לקורס עפ"י שתי אמות מידה:

 • ותק במקום העבודה ובמקצוע

 • ערנות והבנה לבטיחות בעבודה

תעודות והסמכות

בגמר הקורס תוענק תעודת נאמן בטיחות  (מוכרת מטעם משרד הכלכלה)

משך הקורס

 24 שעות לימוד.

מתכונת הקורס

שלושה מפגשי לימוד , בין השעות 08:30-16:30.

הקורס מבוסס על יום לימודים ארוך ומחייב נוכחות מלאה

נושאי הלימוד

 • יסודות תורת הבטיחות

 • פקודת הבטיחות, חוק ארגון הפיקוח על העובדה ותקנותיו

 • וועדת בטיחות וממונה הבטיחות

 • גורמי תאונות

 • ארגונומיה – הנדסת אנוש

 • עבודה בגובה

 • שימוש נכון בציוד מגן אישי

 • סיכוני חשמל

 • מניעה וכיבוי אש

מקום ומועד הלימוד

ראשון לציון

מחיר

מחיר הקורס: 750 ש"ח, לא כולל מע"מ. מחיר הקורס כולל חומר לימוד.