איוש ממוני בטיחות, מנהלי עבודה ומפקחים

איוש ממוני בטיחות בעבודה, בענפי התעשייה והשרותים 
איוש ממוני בטיחות בענף הבניה

איוש ממוני הבטיחות בעבודה בענפי התעשיה והשרותים, נעשה בהתאמה לחוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו בדבר איוש ממוני בטיחות בעבודה.
האיוש כולל יעוץ, פיקוח ובקרת סיכוני בטיחות בתהליכי עבודה, בציוד, בגורמי סביבה ובגורמי אנוש, תוך הפעלת מודלים מתקדמים ונסיון רב.

האיוש נעשה בהיקפים ובביקורים שבועיים, בהתאמה למרכיבי הצורך וזמן הלקוח ובתאום עם גורמים נוספים.

 

איוש ממוני בטיחות בענף הבניה נעשה בהתאמה לתוספת בתקנת ממוני הבטיחות בעבודה, הקובעת כי חלה חובה להעסיק ממונה בטיחות באתר בניה. 
האיוש כולל יעוץ ופיקוח בעבודות בניה, החל משלב התכנון ודרך הביצוע בפועל, תוך הכנת תכניות בטיחות, ביצוע סקרי מפגעים והדרכת עובדים יום יומית באתר העבודה, עמידה מול רשויות שונות והוצאת אישורים והיתרים נדרשים.

איוש מנהלי עבודה ומפקחים בעבודות הקמה ותשתית  

עבודות הקמה, שיפוץ ואחזקה רבות, דורשות פיקוח תמידי של אדם מיומן ומנוסה בעבודות אלו.

בין אלו ניתן למצוא מנהלי עבודה, מפקחי צנרת, ריתוך, בטונים, בטיחות, איכות, סביבה ועוד. 
חברתנו מאיישת מנהלי עבודה ומפקחים מוסמכים ומומחים, המכירים היטב את נהלי והוראות הבטיחות, האיכות והסביבה, הבוחנים את תהליכי העבודה בשיטות  פיקוח מתקדמות.