מדריכי בטיחות

השאר פרטים ואנו נחזור אליך

שם

מייל *

טלפון

מעוניין לקבל פרטים על הקורס

ההודעה התקבלה

מבוא

מושג הבטיחות מהווה יותר ויותר מרכיב מרכזי בפיקוח על העבודה בכל חומי המשק, כאשר הוא מעוגן גם בתקנות ובחוקים אשר באים להסדיר את נושא הבטיחות באופן אחיד. הכשרת ממונים על הבטיחות כמדריכים מוסמכים עפ"י סעיף 3 (ג') לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים). מדריך שיעבור בהצלחה את הקורס והוא ממונה בטיחות יורשה להדריך מנהלי עבודה ועובדי תחזוקה לאחר בקשה לקבלת אישור ממפקח העבודה הראשי.

מטרת הקורס

הכשרת מנהלים, עובדים וממוני בטיחות להדרכת עובדים, על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים)

אוכלוסיית יעד

מנהלים, עובדים, ממוני בטיחות , קציני בטיחות בתעבורה, נאמני בטיחות וכל המעוניין.

תנאי קבלה

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות אש, מהנדס/ הנדסאי, מנהלים בעלי זיקה בתחום.

תעודות והסמכות

לבוגרי הקורס אשר סיימו בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת גמר קורס ואישור כשירות.

משך הקורס

40 שעות לימוד אקדמאיות. הקורס מוכר לצורך אישור כשירות ל-5 ימים.

מתכונת הקורס

5 מפגשי לימוד , בין השעות 08:30-16:30. הקורס מבוסס על יום לימודים ארוך ומחייב נוכחות מלאה.

נושאי הלימוד

  • תקנת מסירת מידע והדרכת עובדים

  • איתור צרכים , תכנון הדרכה, הגדרת נושא , מטרות , בדיקת קהל היעד, נושאי לימוד , תכנים ותכנון לוח זמנים

  • מערך שיעור ועזרים , הכנת מצגות

  • הערכת אפקטיביות למידה

  • שלבי הדרכה

  • הכנה עצמית, כניסה לאולם, לבוש והופעה

  • טכניקות מסירה וכלים להדרכה אפקטיבית

  • טיפול בשאלות ותשובות

  • תרגול וניתוח טכניקות מסירה

מקום ומועד הלימוד

ראשון לציון

מחיר

מחיר הקורס 1,500 ₪ לא כולל מע"מ, מחיר הקורס כולל חומר לימוד.