נאמני בטיחות

עבודתו של נאמן הבטיחות חיונית והכרחית לצורך חיזוי ואיתור ליקויים בטיחותיים ועל ידי כך צמצום ומניעת תאונות בעבודה.

ממונים על הבטיחות

הכשרת ממונה הבטיחות בעבודה, להתמודדות עם בעיות בטיחותיות הקיימות או מתעוררות במקום עבודתו, בכל הנוגע לבטיחות וגהות העובדים.

תאריכי הקורסים הקרובים

השתלמות ענפית בניה​                                    17/12/2019

קורסים והכשרות

השתלמות ענפית בחקלאות

הכשרת ממונים להכרת עולם הבטיחות והדגשים הקיימים בעולם זה.

הכשרת הממונים להתמודדות עם הבטיחות באתרי בניה ובניה הנדסית.

השתלמות ענפית בבניה ובניה הנדסית

מומחה רישוי עסקים

הכשרת בעלי מקצוע כמומחים בתחום רישוי עסקים, המובילים תהליכי אינטגרציה בין המבקש, נותן השרות והרשויות.

השתלמות ענפית בכימיה, פרמצבטיקה ופטרוכימיה

הכשרת הממונים בתחום הכימיה

הכשרת מנהלים, עובדים וממוני בטיחות להדרכת עובדים, על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

מדריכי בטיחות

מכין תוכנית לניהול בטיחות

הכשרת ממוני בטיחות לדרישות התקנה החדשה העוסקת בהכנת תכנית לניהול בטיחות 

קורס ניהול פרויקטים בבניה

מנהל פרויקטי בניה בכיר

הכשרת עובדים לתפקיד אחראי רעלים הכולל טיפול ברעלים בהתאם להוראות החוק תוך מתן דגש לשמירה על הבטיחות ואיכות הסביבה

אחראי רעלים

הכשרת והסמכת החניך לתפקד כיועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים

יועץ מוסמך לבטיחות אש למבנים