מחלקת הנדסה ופרויקטים

:חברת שלהבת מנהלת פרויקטים בתחומי הנדסה, איכות ובטיחות

 1. מבני מגורים, תשתיות, שדה תעופה ורכבות.

 2. בתי מלון, בתי חולים, מבני משרדים ומסחר.

 3. מוסדות חינוך, ציבור, ספורט ונופש.

 4. בתעשייה, אחסנה, מסחר וחקלאות.

 5. עסקים (מסעדות, חנויות, משרדים, מועדונים, פאבים וכו').

  חברתנו עוסקת בהקמת מנהלות בטיחות, לצורך ליווי פרויקטים גדולים וברי סיכון רב.

ריכוז וניהול פרויקטים פדגוגיים ואינטר דיסציפלינאריים - חברת שלהבת צברה ניסיון עשיר בתחום הייעוץ בפיתוח פרויקטים ענפיים ואינטר דיסציפלינאריים, תוך ריכוז צוות יועצים, מומחים, עורכים, נציגי מעסיקים וכו'.

המבנה הארגוני של החברה מאפשר ניהול והנחייה לכתיבה והפצת התוצרים הנדרשים, מעקב ובקרה, כולל דו"ח סופי עד לסיום הפרויקט.

הנדסה וייעוץ בבטיחות אש

​1. הכנת תכנית בטיחות אש

2. הכנת תיק שטח

3. הכנת תיק מפעל

4. הנפקת אישור למטפים על פי ת”י

5. הנפקת אישורי תקינות למערכות הכיבוי.

6. הכנת פרוגרמות בטיחות אש.

7. בדיקת אינטגרציה מערכות

איכות הסביבה: מים, פסולת והיתרים

 

**ניהול פרויקט - אחריות על חוק אויר נקי

1. היתרי רעלים

2. רישוי עסקים

3. יעוץ סביבתי

4. מעבדות

5. מצבי חירום

ניהול פרויקט באיכות הסביבה:

1. ייעוץ סיכוני סביבה, הכנת תסקירי השפעה על הסביבה, הכנת מסמכים סביבתיים ומתן חוות דעת סביבתיות.

2. הכנת סקרי פליטות לאוויר PRTR , סקרי הטכנולוגיה המיטבית (BAT) למגזרי התעשייה השונים.

3. הכנת נספחים סביבתיים - ייצוג מול הרשויות עד לקבלת ההיתרים ואישור הפרויקטים.

4. ליווי שוטף למפעלי תעשייה בתחומי הגנת הסביבה, הכנת סקר חומרים מסוכנים ודרכי הטיפול בהם, מתן שירותי פיקוח סביבה והכנת תוכנית ניהול הסביבה.

איכות הסביבה: מים, פסולת והיתרים

ניהול פרויקט - אחריות על חוק אויר נקי

1. היתרי רעלים

2. רישוי עסקים

3. יעוץ סביבתי

4. מעבדות

5. מצבי חירום

ניהול פרויקט באיכות הסביבה:

 1. ייעוץ סיכוני סביבה, הכנת תסקירי השפעה על הסביבה, הכנת מסמכים סביבתיים ומתן חוות דעת סביבתיות.

 2. הכנת סקרי פליטות לאוויר PRTR , סקרי הטכנולוגיה המיטבית (BAT) למגזרי התעשייה השונים.

 3. הכנת נספחים סביבתיים - ייצוג מול הרשויות עד לקבלת ההיתרים ואישור הפרויקטים.

 4. ליווי שוטף למפעלי תעשייה בתחומי הגנת הסביבה, הכנת סקר חומרים מסוכנים ודרכי הטיפול בהם, מתן שירותי פיקוח סביבה והכנת תוכנית ניהול הסביבה.

הנדסה, בטיחות ואיכות

 1. הכנה, הטמעה ויישום תקני בטיחות ואיכות הסביבה.

 2. הכנת ארגון ל -  ISO

 3. תכנון ויעוץ למיגון וטיפול בסיכונים בפן ההנדסי

 4. סקרים: עמידה בדרישות כל דין, סקרי סיכונים ומפגעים, ארגונומיה, גהות, רפואה תעסוקתית.

 5. ליווי משפטי בתחומי הבטיחות ואיכות הסביבה.

 6. תחקיר אירוע בטיחות, מתן יעוץ משפטי וליווי התיק בבית משפט.

 7. ליווי חברה לקבלת רישיון לניהול עסק.

ניהול פרויקטים בבנייה

 1. בחירת יועצים לפרוייקט.

 2. ליווי בתהליך קבלת היתרים.

 3. ניהול פרוייקט - תיאום התכנון של המבנה.

 4. כתיבה ועריכת מכרזים.

 5. גיבוש תקציבים ולוחות זמנים.

 6. אישור לקראת היתר בנייה.

 7. ביצוע "אודית" במהלך הקמת הפרוייקט.

 8. בטיחות באכלוס.

 9. תוכניות טיפול בפסולת בניין.

 10. תכנון תוכניות ארגון אתר, סקרי סיכונים.

 11. ניהול בטיחות בתמ"א 38.

 12. ליווי בנייה ירוקה וייעוץ סביבתי.

קישורים למידע בתחומי הבטיחות והסביבה

תקנות בנושא גיהות תעסוקתית מאתר משרד הכלכלה, בנושא מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. 

מבחר קישורים אתרים עם סרטוני בטיחות

Please reload