ממיסים אורגניים

נושאי המשימה  31001 + 31002

עיניים:

                                                                     חשיפה ישירה לאדי ממס אורגני או נוזל, יכולה להוביל לגירוי עיני.
                                                                     פגיעה כתוצאה מחשיפה זו הינה הפיכה וניתנת לטיפול. ידועי מקרים מועטים                                                                         בלבד של נזק ממושך לעיניים.  

      

כבד:

ממסים אורגנים רבים הינם רעילים לכבד.

 

כליות:

ממסים אורגנים מסוימים נמצאו כמזיקים לכליות.
טריכלוראתן, דלק מטוסים וטרפנטין, הינם בין הממיסים
המזיקים לכליות.

 

מערכת שריר הלב:

מטילן כלוריד וטריכלורואתן יכולים לגרום להשפעות הרסניות על מערכת שריר הלב.
פגיעה בקצב הלב דווחה יותר מפעם אחת מעובדים שהיו חשופים לחומרים אלו.
חשיפה ממושכת לחומרים אלו נחשבת כמזיקה וגורמת למחלות לבמתמשכות

עיחשיפה ממושכת לחומרים אלו נחשבת כמזיקה וגורמת למחלות לבמתמשכות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים