טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

הרכבה ופרוק טפסה – זמני פירוק מינימליים של טפסות - נקודות עיקריות

ניתן לבצע פירוק של טפסות אם התנאים שלהלן מתקיימים במלואם. התקן קובע זמנים מינימליים לפירוק.

הטבלה להלן מציגה זמנים אלה.

 

הזמנים המינימליים לפירוק הטפסות לאחר היציקה:

 אורך האלמנט                              עד 3 מ' מפתח               3-6 מ' מפתח             מעל 6 מ' מפתח                                     תיאור חלק הבניין                          חלק המבנה                  חלק המבנה               חלק המבנה

צדי קורות, קירות עמודים ותקרות                                     18עד 24 שעות ממועד היציקה

תקרות הנתמכות על שני סמכים            4 ימים                           7 ימים                         10 ימים

תחתית קורות, תקרות ללא קורות,         7 ימים                           14 ימים                       21 ימים

תקרות הנשענות על קורות טרומיות

הנתונים מתייחסים לצמנט סטנדרטי (פורטלנד), שאינו כולל חומר מעכב. כאשר הטמפרטורה הממוצעת נמוכה מ-15 מעלות והטמפרטורה המינימלית נמוכה מ-10 מעלות, יש לדחות את הפירוק בחצי יום.

                           לצורך הרכבה ופרוק הטפסה, השתמש תמיד בציוד מגן אישי לעבודה בגובה

                                             (רתמות תקניות וחבל אבטחה מאובטח למקום יציב).

                        

לרשימת הקורסים

אחורה

לתחילת הקורס

קדימה