מבוא לתורת החשמל

משימות מספר 17001 + 17002

 

עקרון יצירת מתח חילופין

.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים