יתירות במערכת

נושאי משימה מספר 21001+21002


נושא משימה מספר 21001
 1. תן שתי דוגמאות למערכות במקום עבודתך, בהם היית ממליץ על יתירות. הסבר מדוע?

2. במהלך כשל מערכת, כשלה גם מערכת היתירות. מה היית ממליץ לעשות בכדי שארוע

    כזה לא יחזור על עצמו?

 


נושא משימה מספר 21002 
1. הבא חמש דוגמאות ממקום עבודתך שהמערכות בו הינן בעלי יתירות.

2. האם לדעתך הפעלת גיליוטינה בשתי ידיים בו זמנית יכולה להיחשב כמערכת בעלת 

    יתירות. הסבר ונמק את תשובתך.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים