"לוחות מעקב, "פרט", "גאנט"

נושאי המשימה מספר 23001+23002

ביביליוגרפיה

ויקיפדיה לערכים:

-ניהול פרויקטים

-לוח "פרט"

-לוח "גאנט"

גוגל – תמונות של לוחות מעקב מסוג "פרט"

גוגל – תמונות של לוחות מעקב מסוג "גאנט"

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים