עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

סידור עבודה (המשך)

אין זה דבר קל, וזו הסיבה שלעובדים במשמרות מתחלפות יש יותר תלונות בנוגע לבריאות גופנית ומתח נפשי. המחקר מראה כי למשמרות מתחלפות יש מאפיינים מיוחדים, אשר עלולים

להשפיע על יכולתו של אדם להסתגל ללוח הזמנים. מאפיינים אלה מוסברים להלן:

מהירות וכיוון התחלופה

הסתגלות למשמרות מתחלפות עלולה להיות מושפעת ממהירות התחלופה וכיוון התחלופה.

מהירות התחלופה פירושה מספר משמרות היום, הערב או הלילה הרצופות לפני שהמשמרת מתחלפת. כיוון התחלופה הוא סדר השינוי במשמרות. תחלופה קדימה היא תחלופה בכיוון

השעון - ממשמרת יום, למשמרת ערב, למשמרת לילה. תחלופה לאחור היא נגד כיוון השעון - ממשמרת לילה, למשמרת ערב, למשמרת יום.

כיוון התחלופה עלול להשפיע על יכולת השעון הביולוגי להסתגל לשינויים בזמני העבודה. שינה תלויה בשעון הביולוגי, משום שכל אדם ישן חלק מכל יום. יש חוקרים שמשערים שתחלופה קדימה, בכיוון השעון, עדיפה להסתגלות לזמני שינה חדשים.

השערה זו הועלתה כיוון שקל יותר ללכת לישון מאוחר יותר ולקום מאוחר יותר מאשר להפך. השעון הביולוגי שלנו גורם לנו להיות ערים וערניים יותר בשעות הערב המוקדמות. דבר זה

מקשה על הירדמות מוקדמת. תחלופה אחורה עובדת נגד השעון הביולוגי, בכך שהיא

כופה על העובדים ללכת לישון מוקדם יותר ויותר.

 

 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים