נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

סוגי נעלי מגן (המשך)

בשוק קיים מגוון גדול מאוד של נעלי מגן.

בכדי לבחון את טיבם והפונקציות שאותם הם ממלאים, נזדקק לשני דברים עקרוניים:

-עמידה בתקן מאושר

-מפרט יצרן המגדיר את תכונותיו של המוצר - נעלי המגן

לעניין מפרט יצרן המגדיר את תכונותיו של המוצר - נעלי המגן:

כל יצרן מחויב לספק מפרט מלא של המוצר אותו הוא מספק, כאשר לצד רישום מידת הנעל וצבעה, קיים תיאור מלא המתאר את עמידת הנעליים בתקן זה או אחר, את תכונות הנעליים ואת הפונקציות שאותן יכולות נעליים אלו למלא.

ניתן לראות דוגמה לכך באיור משמאל:

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים