פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

בניית פיגום לא נכונה 

  

הרכבה ופרוק פיגום – נקודות עיקריות (המשך)

כללים בסיסיים בפירוק פיגום:

- וודא שהמבנה יישאר יציב בכל זמן הפירוק.

- נקה את המשטחים מכל החומרים והשאריות שנשארו לפני הפירוק

- השתמש תמיד בציוד מגן אישי (רתמות תקניות וחבל אבטחה

מאובטח למקום יציב).

 

המשך בפירוק בסדר הפוך מזה של ההרכבה.

- פרק כל קומה במלואה לפני מעבר לקומה מתחת.

- עמוד על רק על משטח מלא כשאתה מפרק תמיכות

ומסגרות.

- סלק חלקים חלודים ורקובים בזהירות. משיכה ודחיפה של

חלקים תקועים יכולה להביא למצב של חוסר יציבות.

- אל תזרוק לוחות או חלקים אחרים מגובה.

- בדוק ותחזק את כל חלקי הפיגום. סלק ותקן את החלקים הפגומים.

- גרז את החלקים הנעים.

ותוצאותיה 

  

זכור: לצורך הרכבה ופרוק הפיגום, השתמש תמיד בציוד מגן אישי לעבודה בגובה (רתמות תקניות וחבל אבטחה מאובטח למקום יציב).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים