מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

תפקידו ושימושיו של כל מתקן

 

מתקני הרמה:

מתקן הרמה מיועד כשמו, להרים משאות, על מנת להקל על העובד בעבודתו.

יחד עם זאת, הגדרתו של מתקן הרמה על פי הכתוב בפקודת הבטיחות בעבודה הינה:

"מכונות הרמה" – התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלגילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת, היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי;

 

מתקני לחץ:

מחולקים לשלושה סוגים:

דוד קיטור – לצורך העברת אנרגיית חום, על ידי חימום מים לטמפרטורה גבוהה ויצירת לחץ אדים למטרות שונות.

קולט קיטור - להכלת קיטור בלחץ גדול מלחץ אטמוספרי.

קולט אויר - מכל להכלת אויר דחוס או גזי פליטה דחוסים.

                                                      הבחינה ל"מכונת הרמה":

                                                      הרמת עומס

                                                      הורדת עומס

                                                      החזקת העומס תלוי

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים