מערכות פניאומטיות

נושאי המשימה מספר 64001+64002

הסיכונים במערכות פניאומטיות

 

הסכנות בהפעלת מערכות פניאומרטיות:

.1 סכנת היתפסות בחלקים סובבים במדחס (רצועת המדחס, גלגל הפעלה).

.2 התפוצצות מיכל האגירה.

.3 זילות אוויר במערכת.

.4 תחזוקה לקויה (לעניין מערכת הסיכה או ייבוש הלחות שהצטברה במערכת).

 

הסכנות בשימוש באוויר דחוס

.1 לחץ אויר יכול לחדור את העור ולגרום לחבלות קשות.

.2 רעש אויר דחוס בעוצמות גבוהות יכול לגרום לחרשות.

.3 פגיעה מחלקיקים עפים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים