גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

המשמעות הנעוצה בהפרדת חצרים

ניתנות בזה מספר דוגמאות להפרדת חצרים כשכל אחת מהן מייצרת אחריות שונה:

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים