דו"ח בטיחות

נושאי משימה מספר 14001+ 14002

נושאי המשימה


נושא משימה מספר 14001
1. הכן דו"ח בטיחות בנושא תחקיר בטיחות, עקב אירוע כלשהו במקום עבודתך,

    על פי מה שלמדת בשיעור זה.

2. הבא שלוש דוגמאות ממקום עבודתך, בהם מבנה/פורמט הדוחות והמצוי בתוכם

    אינם עונים למה שלמדת בשיעור זה. 

 
נושא משימה מספר 14002 
1. הצג דו"ח בטיחות ישן (בן שנה ומעלה) בנושא תחקיר בטיחות עקב אירוע כלשהו

  במקום עבודתך, שניתן כיום להציגו כפי שלמדת בשיעור זה.

2. הבא שלוש דוגמאות לדוחות ממקום עבודתך, בהם לא ניתן לזהות את ההמלצות

    הנדרשות לממצאים שהתגלו בדוחות אלו. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים