בריאות תעסוקתית

נושאי משימה מספר 11001+ 11002

ציוד מגן אישי

מטרת ציוד המגן האישי כשמו להגן על העובד בפני סיכונים.

תקנות ציוד מגן אישי קובעות ביחס לגורמי סיכון תחלואתיים את הבאים:

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים