זכוכיות ועבודות זיגוג

נושאי משימה מספר 48001+ 48002

עבודות זגגות

 

עבודות הזגגות כרוכות בהתאמת הזכוכית למסגרתה.

עבודות אלו מביאות לסיכונים, הכרוכים בסך פעילויות הביצוע של הזגג.

על הזגג:

  - לחתוך את הזכוכית למידות המתאימות;

  - להשחיז פינות וקצוות הזכוכית;

  - לייצר מסגרת מתאימה מעץ (בדרך כלל), או להשתמש במסילות מתכת

    מיוחדות למטרה זו;

  - להדביק את הזכוכית למקומה בעזרת חומרי הדבקה מתאימים, רובם

    ככולם רעילים ומזיקים;

  - לבצע בדיקות אחזקה לרבות עבודות ניקיון הזכוכיות

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים