אזורי סיכון ומרחקי בטיחות 

נושאי משימה מספר 50001 + 50002

ביבליוגרפיה

 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988

 

תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), תשנ"ד-1994

 

תקן ישראלי 60079 על כל חלקיו

 

אתר המשרד להגנת הסביבה

 

חוזר מנכ"ל בנושא מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים