בטיחות והגורם האנושי - חיזוי תאונות

משימות מספר 10001 + 10002

נושאי משימה 

 

נושא משימה מספר 10-001:
פרט והסבר את השגיאות האפשריות במימשק שבין אדם לחומרה (H<->L) על פי שיטת הממשקים.
הבא דוגמא 

 

 


נושא משימה מספר 10-002:
פרט והסבר אחת משגיאות ה-"E" מתוך שיטת החיזוי על פי מיון שגיאות אנוש בתהליך קבלת ההחלטות.
הבא דוגמא 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים