שילוט וסימון

נושאי משימה מספר 44001 + 44002


   לאחר מכן, בוצעה בדיקת זיהוי חוזרת ע"י אותה קבוצת מהגרים וויאטנאמים ולהלן התוצאות:

10%

20%

30%

37%

50%

13%

תוצאות
ההצלחה
במבחן
הראשון

73%     

96% 

  100%

97% 

97%   

 97%       

תוצאות
ההצלחה
במבחן
השני

 ניתן לראות בבירור (למעט בנושא האוזניות), כי המהגרים הבינו והיטמיעו את הסימנים לאחר לימוד מתאים.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים