היגיינה וניקיון בתעשייה

נושאי משימה מספר 34001 + 34002


אוורור, תאורה, חום וצפיפות העובדים במפעל 


• יש למנוע נזקים מאדים, אבק וזוהמה המזיקים לבריאות – שים לב לתקנות העוסקות בגורמים מזיקים 
• בכל מקום בו עובדים – או עוברים בני אדם – יש לקיים תאורה נאותה

                                   למידע בדבר תאורה מתאימה – פנה לערכת לימוד בנושא 
  
• חלונות וצוהרים מזוגגים יוחזקו במצב נקי מבית ומחוץ וללא הפרעה לחדירת אור - ניתן לסייד או להצל

  אותם לשם הגנה מחום או אור חזק. 
• טמפרטורת מקום העבודה – 

   - מידת חום סבירה ללא פליטת אדים לתוך החדר  
   - מקום עבודה בישיבה שאינה דורשת מאמץ גופני הטמפרטורה חייבת להיות מעל 16C0. 
• מרחב מחיה לעובד – לפחות 11.5 מטרים מעוקבים (חישוב הגובה -  עד 4.25 מ' או 3 מ' במפעל שנבנה עד 1974) 
• יש להציב שלט עם מספר עובדים מירבי.
 
                     
 חדר שבקומת מרתף -  חדר שבכולו או בחלקו מחצית גבהו מהרצפה עד התקרה, או יותר

                                 ממחציתו, היא מתחת לפני המדרכה  של הרחוב הגובל את החדר. 
 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים