ציוד מגן אישי

נושאי משימה מספר 40001 + 40002

ציוד מגן אישי 

 

חובות המעביד לעובדיו:

  • הספקת ציוד מגן אישי מתאים.

  • תיקון או החלפת ציוד מגן אישי פגום.

  • הדרכה בדבר הסיכונים במקום העבודה ובצורך בציוד מגן אישי.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים