תאורה

משימות מספר 43001 + 43002

מס' אישור 603408   

נושאי משימה

 

נושא משימה מספר 43001:

הדגם את אופי העבודה לסוג הנורה באמצעות 4 דוגמאות ממקום העבודה שלך. הבא דוגמאות לסביבת עבודה (בית מלאכה, מתקן סגור, מתקן חוץ), מהן המשימות העיקריות, איזה סוג נורות משתמשים, מהן השיקולים לבחירה בנורות אלה.

 

נושא משימה מספר 43002:

הבא שלושה גורמי סיכון הקשורים בתאורה או אור.

תן דוגמאות ממקום העבודה שלך.

קדימה

לתחילת הקורס

לרשימת הקורסים

אחורה