בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38004 + 38003

מספר אישור - 603406

לחץ כאן להתחלת השיעור