שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

נושאי המשימה

 


נושא משימה מספר 10003
1. הבא חמש טעויות תכנון (נוספות) מתוך האיור הניתן בשיעור, לעניין העלאת הבלוקים

   בעזרת שני עובדים. 

2. הבא חמש טעויות (נוספות) בתהליך הביצוע (תפעול התהליך) מתוך האיור הניתן

    בשיעור, לעניין העלאת הבלוקים בעזרת שני עובדים.

 


נושא משימה מספר 10004 
1. הבא דוגמה לתהליך אחזקה של ציוד בארגון בו אתה פועל (אין צורך בזיהוי הארגון)

    ומנה חמש טעויות העלולות להתרחש בזמן אחזקת הציוד.

2. הבא דוגמה אחת לתחום תכנון, תפעול ותחזוקה במערכת או ציוד כלשהו בארגונך

    (אין צורך בזיהוי הארגון).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים