שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים