שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

דוגמאות לשגיאות - פתרון

דוגמאות לטעויות העלולות לנבוע מתכנון לקוי  ומביצוע לקוי עקב כך הם:

א. התקרבות של עובד מס' 1 מתחת למטען מורם בזמן הרמתו

(אם ניתנת האפשרות התכנונית להפעלת הכננת על ידי עובד מס' 2);

 

ב. ניסיון העלאת כמות גדולה של בלוקים מהמותר (מה מותר?!)

על ידי ערום לא תקין על מנשא ההרמה עקב שגיאת תכנון

(הבאת בלוקים במנשא סגור ולא בפיזור);

 

ג. נפילה של עובד מספר 2 מגובה בעת עבודתו בסמוך לשפת

הקומה, עקב אי תכנון הנדסי מתאים ליצירת מעקה במקום;

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים