מלגזות

מלגזה - הכרה, תפעול ואחזקה

נושא המשימה מספר 26001 + 26002

טיפול ואחזקת מלגזות

 

בדיקה וטיפול לפני תחילת העבודה (בדיקה יומית):

 

 לכל סוגי המלגזות:

- מצב הצמיגים ולחץ האוויר בהם.

- מצב חיבורי הגלגלים לסרנים.

- שלימות המסגרת הבטיחותית ויציבותה.

- פעילות הצופר.

- מערכת התאורה.

- שלימות מערכת המראות ויציבותן.

- מצב חיצוני כללי (שרשראות הרמה, צמיגים, מזלג, צינורות גלויים וכו').

- אין להפעיל כלי שאינו תקין.

- הוצאת גופים זרים כגון מסמרים מהגלגלים.

- יש להקפיד שגלגלי גומי מלאים קדמיים יהיו זהים, כלומר:

- צרוף של גלגל אחד חדש ואחד ישן - פסול!

- יש לבדוק קיום מטפה כיבוי אש אבקה, 1 ק"ג.

מלגזות המונעות בדלק (בנזין או סולר):

- כמות המים במצנן.

- גובה השמן במנוע.

- גובה השמן במערכת הבלימה.

- גובה השמן במערכת המצמד (אם המערכת הידראולית).

- גובה השמן במערכת ההרמה.

- מצב צינורות השמן (פגיעות ונזילות).

- מערכת ההגה.

- מערכת אספקת הדלק (מיכל, צינורות וחיבורים).

- מערכת פליטת גזי השריפה.

- קולט גיצים.

- כמות הדלק במיכל.

 

מלגזות המונעות ע"י מנוע גז:

- לחץ הגז בבלון.

- תקינות צינורות הגז.

- כמות המים במצנן.

- גובה השמן במנוע.

-

גובה השמן במערכת הבלימה.

- גובה השמן במערכת המצמד (אם המערכת הידראולית).

- גובה השמן במערכת ההרמה.

- מצב כל צינורות השמן (פגיעות נזילות).

- מערכת ההגה.

- מערכת פליטת גזי השריפה.

- קולט גיצים.


מלגזות המונעות ע"י מנוע חשמלי:

- שלימות המצברים וגובה האלקטרוליט.

- יציבות חיבורי החשמל.

- תקינות בידוד הכבלים.

- שלימות מערכת הפיקוד וההפעלה.

- מערכת ההגה.

- מערכת הבלימה.

- מערכת ההרמה.

- מצב טעינת מצברים (אין להפעיל מלגזה שמצבריה חלשים).

- בדיקה מעשית של מערכות ההגה, הבלימה, ההרמה, ע"י הפעלת המלגזה.

 

מלגזת אדם הולך:

- שלמות חלקי המלגזה.

- שלמות מנגנון ומערכת ההרמה.

  

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים