בטיחות בעבודה עם ציוד ואביזרי הרמה 

משימה מספר 25001

ציוד ואביזרי הרמה

 

כבלי פלדה

1. כבל פלדה עשוי מקבוצות גידים של תילי פלדה, סביב ליבה (סיבית או מתכתית). יש לבחור בכבל הפלדה המתאים בהתאם            להמלצות היצרן. 

2. יש לבדוק כל כבל פלדה בכל יום עבודה ולפני השימוש בו.

3. יש לוודא שהכבל משומן היטב.

4. הבדיקות ומסמכי הדיווח יהיו על פי נוהלי המפעל / הארגון.

5. יש להעריך את מצב הכבל בחלק שבו התגלה בלאי ניכר.

6. יש להפסיק את השימוש בכבלים שהתגלו בהם גידים קרועים ו/או מעיכות. יש לדווח על כך לממונים.

   

קרעים בכבל עלולים להיגרם מ:

1. בלאי בעיקר באזורים הבאים במגע עם גלגלות ותופי כבל ההרמה.

2. חלודה כתוצאה מחוסר שימון ומחשיפה לחום וללחות.

3. הופעת חלודה מלווה בשקיעה של קטעים בכבל.

4. כבל עם ליבה סיבית מתייבש ונקרע בטמפרטורות גבוהות מ 120 מעלות. במקרים אלו יש להשתמש בכבל עם ליבת מתכת.

5. התעייפות החומר עקב כיפופים חוזרים, גם בתנאי פעולה רגילים.

6. חריגות מעומס העבודה הבטוח.

7. פגיעות מכאניות – מעיכה, חיתוך, קריעה ו/או שחיקה.

8. עיוותים כתוצאה מהתקנה לא נכונה של כבל חדש, שחרור פתאומי של מטען או קשירה לאורך הכבל לצורך קיצורו.

9. לא ניתן לתקן כבל מפותל.

10. יש לפסול את הכבל משימוש.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים