טפסות

נושאי המשימה מספר 20001+20002

הרכבה ופרוק טפסה – הקמת מערכת טפסות וביסוסה - נקודות עיקריות (המשך)

.1פירוק מערכת הטפסות יתבצע ע"י טפסנים מקצועיים בלבד ובהשגחת בונה פיגומים מקצועי.

 

2. יש לנקוט כל אמצעי למניעת התמוטטות מקרית של חלקי הטפסות, בכל שלבי הפירוק.

 

3. אין להשאיר מערכת טפסות מפורקת חלקית, אלא אם כן החלק הנותר מאובטח מפני התמוטטות.

 

4. הפירוק יתבצע רק כאשר האלמנט מונח על שני סמכים (לפחות), זאת להבטחת יציבותו בזמן טלטול  הטפסה בעת פירוקה.

 

5. סדר הפירוק - תחילה מפרקים טפסות אנכיות ואח"כ טפסות אופקיות.

 

6. במזג אוויר קר יש לדחות את מועד הפירוק, שכן ייתכן שהבטון אינו קשיח מספיק.

                           לצורך הרכבה ופרוק הטפסה, השתמש תמיד בציוד מגן אישי לעבודה בגובה

                                             (רתמות תקניות וחבל אבטחה מאובטח למקום יציב).

                                 פירוק מערכת הטפסות ייעשה בידי טפסנים בלבד ובהשגחת בונה מקצועי

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים