בטיחות בעבודות ריתוך

נושאי משימה מספר 38003 + 38004

נושאי משימה

 

נושא משימה מספר 38003:

הכן טבלה לניהול הסיכונים בעבודת ריתוך.

הטבלה צריכה להכיל לפחות 20 פרטים שאינם נמצאים בטבלה שבשיעור שלמדת.

   
נושא משימה מספר 38004:  

הבא אירוע, או תאונה הקשורים בריתוך ובצע תחקיר לארוע/תאונה, על בסיס מה

שלמדת בשיעור זה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים