שגיאות אנוש בתכנון, תפעול ואחזקה

משימות מספר 10004 + 10003

דוגמאות לשגיאות

באיור שלפניך יש צורך להרים בלוקים לקומה השנייה

במבנה. הפעילות מתוכננת באמצעות שני עובדים וכננת הרמה.

חשוב מה הטעויות העלולות לנבוע מתכנון לקוי  ומביצוע

לקוי עקב כך?

? ? ? 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים