"לוחות מעקב, "פרט", "גאנט"

נושאי המשימה מספר 23001+23002

יישום לוח מעקב לפרויקט

על בסיס היתרונות והחסרונות של כל אחד מלוחות המעקב והבקרה, ניתן להקיש היכן כדאי ליישם כל אחד מהלוחות:

בפרויקטים פשוטים יחסית עדיף לוח ה"פרט".

בפרויקטים מסובכים בעלי מרכיבים רבים עדיף לוח הגאנט.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים