עבודה במשמרות

נושאי המשימה מספר 45001+45002

סידור עבודה (המשך)

משמרות קבועות לעומת משמרות מתחלפות

אנו עשויים לחשוב שהעובדים במשמרות לילה קבועות מסתגלים או מתרגלים לשעות העבודה שלהם. לרוב, ככל שאדם מרבה לעשות דבר מה באופן תדיר, הדבר הולך

ונעשה קל יותר לביצוע. עם הזמן והניסיון, עובדי לילה רבים מגלים "טריקים" או שיטות אישיות להתמודד עם חלק מתשישות הלילה. עם זאת, בדרך כלל, רוב העובדים במשמרות לילה קבועות אינם מתרגלים לעולם ללוח זמנים זה. עדיין יהיו לילות רבים שבהם יחושו עייפות ונמנום. זאת, כיוון שרובם שבים לתפקד בשעות היום בימי החופש שלהם, בהתאם

לפעילותם של חברים ובני משפחה, וכן כיוון ששירותים שונים פעילים אך ורק בשעות היום.

כך, בעצם, הם לעולם לא מאפשרים למקצבי השינה ולגופם להסתגל באופן

מלא לערות בשעות הלילה, והם גם ישנים פחות במהלך היום,

 לאחר כמה ימים ואינם מתאוששים מן התשישות.

התשישות עלולה להצטבר לרמות לא בטוחות. אנשים העובדים במשמרות

מתחלפות ניצבים בפני בעיה דומה. היות שזמני המשמרות שלהם

מתחלפים ללא הרף, הם כמעט שאינם  מסוגלים להסתגל

ללוח זמני עבודה קבוע. מקומות עבודה מרבים נוהגים להשתמש

במשמרות מתחלפות, משום שהן נחשבות הוגנות יותר כלפי

כלל העובדים. כל אחד במצבת העובדים נוטל חלק הו

 במשמרות המבוקשות והן במשמרות הלא-רצויות. העובדים במשמרות

מתחלפות מנסים תמיד להסתגל לזמני עבודה משתנים. 

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים