נעלי מגן - סוגים ושימושים

נושאי המשימה מספר 53001+53002

סוגי נעלי מגן

בשוק קיים מגוון גדול מאוד של נעלי מגן.

בכדי לבחון את טיבם והפונקציות שאותם הם ממלאים, נזדקק לשני דברים עקרוניים:

-עמידה בתקן מאושר

-מפרט יצרן המגדיר את תכונותיו של המוצר - נעלי המגן

-

לעניין העמידה בתקן, מגדירה התקנה (תקנות המגן בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז 1997) כי על ציוד המגן האישי לעמוד באחד התקנים הבאים :

טיב הציוד והתאמתו

6.    (א)  ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.

         (ב)  ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי - לאחד התקנים EN, DIN, ISO, ANSI או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה –

     "תקן ISO" - תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה International       Standard Office;

     "תקן  DIN " - תקן של Deutsche Industrie Norma;

      "תקן EN " - הנחיית תקינה של השוק האירופאי המשותף;

      "תקן ANSI " - תקן של American National Standard  Institute.

          (ג)   ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע.

לרשימת הקורסים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה