סולמות

נושאי המשימה מספר 53001+53002

דרישות התקן הישראלי לבדיקת תקינות סולם

הדרישות לעמידה בתקן הישראלי לעניין סולמות קימות בת”י 1847

המאמץ בשלמות את התקן האירופאי EN 131.

 

חלק 1: תצורות ודרישות גיאומטריות

 

חלק זה מגדיר סוגי תצורות שונות של סולמות, האמצעים

והדרכים להבטחת יציבות הסולמות.

בנוסף קובע התקן מיפתחי רגליים מותרים לסולמות וזוויות

העמדת סולמות.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים