פיגומים

נושאי המשימה מספר 51001+51002

הרכבה ופרוק פיגום – נקודות עיקריות

לפני בניית הפיגום יש לבדוק את מקום הצבת הפיגום:

- מצב הקרקע

- כבלי מתח מעל אזור הבניה

- שינויים בגובה הקרקע 

- מכשולים

- בעיות בחיבור הפיגום.

  אחד בונה והשני מגיש את הנדרש מהקרקע  

 לבניית הפיגום יש לעבוד בזוג 

בהרכבת פיגום אל תעשה:

אל תערבב לוחות ואביזרי הרכבה של יצרנים שונים

אל תשתמש בבלוקים, אריחים או לוחות עץ ישנים כתחליף לבסיס איתן ובטוח

אל תעמיד סולמות על משטח הפיגום להוספת גובה

אל תשתמש באותם לוחות להרכבת ספים ולבניית בסיס לפיגום

                                                                 

בניית פיגום נכונה עם

    מייצבים תקינים

זכור: לצורך הרכבה ופרוק הפיגום, השתמש תמיד בציוד מגן אישי לעבודה בגובה (רתמות תקניות וחבל אבטחה מאובטח למקום יציב).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים