מתקנים טעוני בדיקה

 נושאי המשימה מספר  28002 + 28001

 

החקיקה לבטיחות במתקנים טעוני בדיקה

 

החקיקה הדנה בבטיחות למתקנים אלו הינה:

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד- 1954

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל- 1970

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ"ז-1997.

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקני לחץ), תשכ"ז-1967.

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במתקני לחץ), תשנ"ו-1995.

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מתקן לחץ), התשנ"ו-1995.

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), התשמ"ז-1986.

תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים