מערכות הידרוליות

נושאי משימה מספר 63002 + 63001

כיצד פועלת מערכת הידרולית ומהם שימושיה

 

המערכות הידראוליות מיועדות לקבלת והעברת אנרגית כח על מנת לנצל יתרון הטמון

במאפייני ותכונות הנוזלים שבהן.

 

ניתן למצוא דוגמאות רבות לשימוש במערכות הידרוליות ובהן:

- מגבה (ג'ק)

- מלגזות.

- מתקני הגבהה והרמה גדולים.

- מכבשים.

- מערכות כיבוי אש במים.

 

הפעולה מבוצעת על ידי שימוש בנוזל המאוחסן במיכל ובקווי המערכת, תוך

העברתו בעזרת משאיבה למערכות ותתי מערכות שונות, בהם מופעלים

מערכות אלו בעזרת יתרון הידרולי המושג על ידי הפעלת כח קטן יחסית

וקבלת כח גדול להפעלת צילנדרים גדולים, משטחי היגוי גדולים וכדומה.

בדרכו פוגש נוזל ההפעלה אביזרי מערכת שונים כגון משאבות, ווסתים

ושסתומים שונים, כשהוא זורם בתוך צנרת מתאימה.

לאחר ההפעלה של המערכת הנדרשת, מוחזר הנוזל למיכל.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים