מערכות כיבוי אש אוטומטיות

נושאי משימה מספר 62001 + 62002

מרכיבי מערכת הכיבוי (המשך)

מערכת הצפה- Deluge System

מערכת צנרת יבשה, בה המתזים פתוחים (נחירי פיזור). 

המערכת מופעלת ע"י התראה מגלאים, המים זורמים בצנרת

ופורצים מתוך כל המתזים.

מערכת מסוג זה מותקנת במקום בו נדרשת כמות גדולה של

מים כדוגמת במת תיאטרון, או סככות אחסנה של בלוני גז

(שם נדרש "מסך/וילון מים" המתיז על שטח המסך).

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים