מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

מרכיבי מערכת הגילוי (המשך)

לחצנים

"לחצן אזעקה" – לחצן המשמש להעברת התרעה של גילוי אש העומד בדרישות

ת"י 1220 חלק 6 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות

 

חייגן אוטומטי

תפקידו להתריע לבעל הנכס ולשירותי הכבאות בדבר גילוי אש. למעט בדרגת סיכון 1 בה יש

לחייג רק לבעל העסק, בכל דרגות הסיכון האחרות ( 2,3,4 ) יש לדווח לבעל העסק ולשירותי הכבאות יחד.

 

צופרים ואביזרי התראה אור קוליים

מטרתם להסב את תשומת הלב של המשתמש ואחרים/מזדמנים/עוברי אורח לשריפה. במקומות

מסוימים, כגון בבתי אבות, בתי מלון, בתי הבראה

ונופש, בתי מלון דירות, בתי חולים, מקומות שלהתקהלות ציבורית ומקומות עם רעש

מוגבר, יותקנו התקני התרעה חזותיים גם בתוך המבנה.

התקנים אלה יותקנו במסדרונות באופן שייראו מכל מקום במסדרון, ונוסף על כך באזור

הכניסה או הקבלה או בשניהם.

גובה הפנס המהבהב ("נצנץ") מהרצפה יהיה בתחום של 2.2 מ' עד 3.5 מ'.

 

מעגלי קצה וממסרים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים