מרכיבי מערכת הגילוי (המשך)

 

דוגמאות לגלאים

מערכות גילוי אש

נושאי משימה מספר 61001 + 61002

מרכיבי מערכת הגילוי (המשך)

דוגמאות לגלאים

גלאי יוניזציה                                             גלאי חום / שינוי טמפרטורה

(בתיקרות של חללים ובלוחות חשמל          (במטבחים ובחדרי גנרטורים)         

גלאי קרן

גלאי ניקה (בחדרים נקיים, רצפה צפה, חדרי קירור

לוחות חשמל עם זרימת אוויר מאולצת

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים