גבולות אתר והפרדת חצרים

נושאי משימה מספר 52001 + 52002

מהי הפרדת חצרים

הפרדת חצרים משמעותה חלוקת אתר אחד למספר אתרים.

ההפרדה יוצרת חייץ בין שטחי עבודה נפרדים ובמרבית המקרים גם יוצרת אחריות נפרדת.

הפרדה כזו מתבצעת בדרך כלל במקומות הבאים:

  - בעת הקמת אתרי בנייה גדולים (שכונת מגורים בה   עובדים מספר קבלנים במקביל),

  - במפעל קיים המרחיב את מתקניו, תוך כדי המשך עבודת המפעל ועוד.

  - במפעל קיים, תוך כדי עבודות שיפוץ של קבלן בקומה מסוימת במפעל

  - בכל מקום בו מחפש מחזיק המקום להעביר את האחריות לאחר

 

לצורך ביצוע ההפרדה כראוי יש:

  - לסמן בבירור על גבי מפה מצבית את גבולות החצרים

  - להציב גידור מתאים לחציצה בין החצרים

  - להתקין שילוטים מתאימים במקומות הראויים

זכור : יש לקבל אישור מפקח עבודה לביצוע ההפרדה המבוקשת

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים