רשימות ותיוג

נושאי משימה מספר 37005 + 37006

דוגמה לרשימת התיוג

 

לפניך דוגמה טובה לחלק מתוך רשימת תיוג פשוטה:

הערה: הרשימה נלקחה מתוך מקור רשימת תיוג בין למעלה מ-35 סעיפים בחוברת לימוד של שלהבת מערכות מידע בע"מ בנושא "ריתוך"ואינה מתיימרת להציג תהליך "עבודה חמה" נכון, אלא התייחסות לרישום שאלות לבדיקה ברשימת תיוג בלבד

 

 

 

                      טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שים לב!

שאלות הבדיקה פשוטות, חדות וממוקדות וכן ניתנות לביצוע.

מהימן ותקף – זוכר ?!