בטיחות בעבודות מוסך

נושאי משימה מספר 33001 + 33002

מיכליות דלק, מערכות תדלוק ומיכלי דלק

 

בטיפול/תיקון מיכלי דלק ומערכות תדלוק,קיימים סיכוני דליקות והתפוצצות בזמן התיקון.
לאחר ריקון הדלק ממיכלי הדלק וממערכות התדלוק קורה ונותרות שאריות דלק ואדי דלק, בצנרת, ביחידת השאיבה ובמיכלים וכן שאריות דלק על שלדת הרכב והארגז, המהווים סיכון בעת ביצוע התיקון.
עבודות התיקון עלולות לגרום להתלקחות שאריות הדלק כתוצאה מחום או ניצוץ אש.
רכב משא עליו מותקנים מיכלי דלק משמש כמיכלית דלק וחלות עליו כל הוראות הבטיחות הקיימות לגבי מיכליות תדלוק.

 

הוראות כלליות:

 • וודא שהמיכלית המובאת לתיקון /טיפול , הינה ריקה מדלק - הן מיכליה והן מערכות התדלוק.

 • שטוף שאריות כתמי דלק בזרם מים או קיטור.

 • יש להעביר את מערכת התדלוק שתוסר מארגז הרכב או אביזרי המיכליות (צנרת,ברזים וכד') למקום נפרד מוגן  ומסומן מפני חום ,ניצוץ או אש גלויה.

 • תא הטיפול במיכלית יהיה נפרד במידת האפשר משאר התאים או שיהיה סגור כלפי כלים או תאים אחרים ,ע"י מחיצות פח או אמצעי אחר מתאים.

 • במקום ההמתנה ובתחנות העבודה ימצאו אביזרי הכיבוי הבאים:

  • שני מטפי אבקה 12 ק"ג.

  • מטפה " מים קלים" (קצף) 50 ק"ג או 150 ק"ג.

 • שלטי אזהרה "אסור לעשן" ו – "זהירות נוזל מתלקח " יוצבו במקום חניית המיכליות, בהמתנה לעבודה בתאי העבודה המיועדים לתיקון מיכליות ובמקום אחסנת ותיקון אביזרי המיכלית (צנרת,ברזים,מתאמים וכד'

 • יש לשטוף שטיפה חיצונית את המיכלים לפני טיפול ותיקון מכללים במיכל או במערכת.

 • יש לוודא שמקום חניית המיכלית יהיה נקי מחומרים דליקים,קווי חשמל,ניצוצות אש ,אזור עישון וחומרים מתלקחים.

 • רוקן שאריות דלק במקום מאובטח ולא בבורות – אדים אלו כבדים מהאוויר  ולכן הם יתרכזו במקומות נמוכים. העזר בהארקה מתאימה לנטרול מטען של חשמל סטטי.

 • ריקון מיכלי דלק ייעשה באמצעות משאבה ידנית בעלת צינור מוליך והמיכל עצמו מוארק.

 • אסור להוריק מיכלים ע"י פתיחת פקק ההורקה.

 • לפני כל טיפול במיכל הדלק או בצנרת, נתק את מצבר /י הרכב .הניתוק ימנע היווצרות קשת חשמלית,עקב קצר.

 • תיקון מיכל על גבי הרכב ייעשה רק לאחר נטרול שאריות גזים או אדים דליקים, ריקון וסתימת הצנרת.

 • נטרול יבוצע ע"י שטיפה בחומר אלקלי או קיטור ובדיקה עם מכשיר לשלילת קיום אדים, או מילוי המיכל במים עד לקו התיקון. אפשרות נוספת שימוש בגזים לחניקת אש כמו חנקן.

 • חל איסור שטיפת מכלולים בחומרי דלק כמו בנזין,קרוסין או ספירט לבן.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים