מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

סדר קדימויות בבחירת מגינים

 

במקומות שלא דרושה בהם גישה אל שטח הסכנה בשעת פעולה רגילה של המכונה, יש לבחור את המגינים עפ"י הסדר הבא:

א. מגן קבוע.

ב. מגן מרחק 

ג. התקן היתקלות


 במקומות שדרושה בהם גישה אל שטח הסכנה בשעת פעולה רגילה של המכונה, יש לבחור את המגינים לפי     הסדר הבא:

א. מגן משולב

ב. מגן אוטומטי

ג. התקן היתקלות

ד. מגן כוונון

ה. מגן מתכוונן מעצמו

ו. התקן בקרה לשתי ידיים

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים