מיגון מכונות

משימות מספר 24001 + 24002

מיגון מכונות-מגינים והתקני התקלות


סוגי מגינים

 

 

                                                                 מגן מרחק

 

                                                                               

התקן התקלות

o

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים