כתיבת נהלים

נושאי משימה מספר 32001+ 32002


לסיכום

 

נהלי הבטיחות הינם "מכשיר הקשר" בין הממונה על הבטיחות לבין שאר עובדי ומנהלי המפעל. נהלי

הבטיחות, בשגרה ובחרום, נועדו לרכז ולמסד את צורת העבודה הבטוחה בכל שלב ועיסוק במסגרת

העבודה הפנים מפעלית. נוהל הבטיחות מאפשר לבקר את תהליכי העבודה. נהלי הבטיחות מהווים

את ריכוז הפעולות להקטנת הסיכונים בתהליכי עבודה בשגרה ובמצבי חירום - נהלים טובים הם פשוטים

לקריאה וקלים להתמצאות.
הנהלים מהווים כלי עזר להטויית מדיניות לבטיחות כוללת ובסיס להכשרת כח-אדם בתפקידים שונים.
הנוהל מרכז תחתיו את כלל הסוכנים, הצרכים הבטיחותיים והפתרונות המנהלתיים והטכנולוגיים לגבי

כל תהליך עבודה.

קדימה

לתחילת הקורס

אחורה

לרשימת הקורסים